Natečaj SURFER

Lepo pozdravljeni na natečaju SURFER!
Eden izmed namenov projekta IMAGINARY skozi oči matematike je prikazati privlačnost in uporabnost matematike ter njene nepogrešljive vezi z umetnostjo, znanostjo in mnogimi drugimi področji. Namen natečaja SURFER pa je spodbuditi k raziskovanju matematičnih ploskev ter povezave med formulo in njeno podobo.

Vabimo vas, da s svojo sliko sodelujete na slovenskem natečaju za naj ploskev, narejeno s programom SURFER.

Natečaj vodi Mathema, Zavod za popularizacijo matematike iz Ljubljane, v sodelovanju z nemškim raziskovalnim inštitutom Mathematisches Forschungsinstitut Oberwolfach.

Kako narediti svojo sliko?
Matematične (algebrske) ploskve so ploskve v treh razsežnostih, določajo pa jih preproste ali manj preproste enačbe. Na primer, enačba x2 + y2 + z2 = 1 predstavlja kroglo.

Da bi s programom SURFER sami narisali čudovite ploskve, bodite ustvarjalni in uporabite nekaj matematičnih spretnosti.
Sprehodite se lahko skozi galerijo ploskev, jih s spreminjanjem formule preoblikujete ali vpišete novo formulo in z vrtenjem občudujete nastale ploskve z različnih strani.

SURFER je enostaven in prosto dostopen program, ki omogoča raziskovanje povezav med formulo in njeno podobo - med matematiko in umetnostjo, na interaktiven način.
Program in navodila zanj najdete na tej strani (imaginary.org/program/surfer).

Kdo lahko sodeluje?
Natečaj je namenjen širši javnosti. Zanimiv je tako za ljubitelje znanosti in umetnosti kot tudi za strokovnjake (matematike, arhitekte, umetnike, ...).
Prav posebej pa k natečaju vabimo učence, dijake in študente slovenskih izobraževalnih ustanov.
Udeleženci natečaja so lahko posamezniki ali skupine (na primer razred ali družina)
Veseli bomo vsakogar!

Oddajanje in ogled slik
Svojo sliko lahko dodate v eno od naslednjih galerij:
Galerija 1- osnovnošolci
Galerija 2 - srednješolci
Galerija 3 - študenti
Galerija 4 - ostali

Veseli bomo vsakega prispevka!
Objavljene slike v galerijah z natečaja so na ogled vsem.

Trajanje natečaja in razglasitev rezultatov natečaja.
Natečaj poteka od 15. 10. 2015 do 30. 06. 2016.

Ocenjevalno komisijo sestavljajo člani IMAGINARY, člani MATHEME, drugi strokovnjaki.
Rezultati natečaja bodo objavljeni na mednarodni konferenci matematike in umetnosti ESMA, ki jo gostimo v Ljubljani od 21. - 25. septembra 2016.
Zmagovalna slika bo objavljena na strani Matheme.

Pritožbe na rezultate natečaja niso mogoče.

Informacije in povezave
MFO